Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΔΗΩ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

    Ημερ/νία Αρχ. Συμπλήρωσης: 4/6/1996        Ημερ/νία 1ης Ενημέρωσης: 12/1/1998    Ημερ/νία 2ης Ενημέρωσης (ΚΕΦ.I): 3/12/1999

                                                        Ημερ/νία Τελευταίας Ενημέρωσης: 5/4/2001

webpage: http://www.dionet.gr

e-mail: info@dionet.gr

Στοιχεία Οργάνωσης

Η Οργάνωση είναι μέλος των: 1. ΙFOAM:ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Έδρα

ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.:  10433 Οδός:  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 38

Τηλ.: 210-8224384, 210-8224839 Φαξ: 210-8218117

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ Τηλ.: 210-8224384

Γλώσσες: Αγγλικά

Νομική Μορφή

Η Οργάνωση είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία από το 1993

Σκοποί

ΔΙΑΔΟΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μέλη και Φίλοι

Με δικαίωμα ψήφου: 19 Χωρίς δικαίωμα ψήφου: 3150 Εκ των οποίων ταμειακώς εντάξει: 3150

Υλικοτεχνική Υποδομή

Γραφείο: Νοικιασμένο, Μέρες Λειτουργίας: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ,  Ώρες Λειτουργίας: 8.00-17.00

Η Οργάνωση έχει πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τον χρησιμοποιεί κυρίως για ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/

ΑΡΧΕΙΟ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Υπάρχει αρχείο σε Ηλεκτρονική μορφή και η δομή του είναι ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Στην Οργάνωση εργάζονται με αμοιβή: 12 άτομα.

Τα αμοιβόμενα στελέχη της Οργάνωσης είναι: 45 άτομα

Παρατηρήσεις: ΨΗΦΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ                                             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                                        ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                             ΜΕΛΟΣ

Δραστηριότητες

Θεματικός ’ξονας: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Από το  1993  Έως και το  1998                                Εμβέλεια  Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 4ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (10/93). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ IFOAM. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΟΥ 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(10/95).ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(5/96).ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ (12/94-8/96)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(7/93-1/98)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 2000 ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ:

Α) ΕΛΛΑΔΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Β) ΙΤΑΛΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Γ) ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Αντικείμενο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από το  1993  Έως και το  1998                                Εμβέλεια  Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ '97 1.700 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Αντικείμενο: ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από το  1993  Έως και το  1998                                Εμβέλεια  Διεθνής

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ AGROTICA ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ

ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ '96 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ Η BIOFACH (ΓΕΡΜΑΝΙΑ).

Θεματικός ’ξονας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Αντικείμενο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Δραστηριότητα έγινε το  1995                                Εμβέλεια  Εθνική

Δράσεις - Αποτελέσματα:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ". ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΑΤΥΠΑ)

Μελλοντικές Δράσεις

Θεματικός ’ξονας: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αντικείμενο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Δράση προγραμματίζεται για το 1998                              Εμβέλεια  Εθνική

Σχεδιαζόμενες Ενέργειες:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πληροφόρηση

Πηγή: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Χρον.Περίοδος                                        Συχνότητα                                          Πρωτοβουλία     Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-8/1996                                       ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                                              Κοινή                      Πολύ

Πηγή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

Αντικείμενο: ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

Χρον.Περίοδος                                        Συχνότητα                                          Πρωτοβουλία     Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-8/1996                                       ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                                              Κοινή                      Πολύ

Πηγή: ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αντικείμενο: ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρον.Περίοδος                                        Συχνότητα                                          Πρωτοβουλία     Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-8/1996                                       ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                                              Κοινή                      Πολύ

Πηγή: ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ "ΔΗΩ"

Αντικείμενο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Χρον.Περίοδος                                        Συχνότητα                                          Πρωτοβουλία     Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-8/1996                              ΚΑΘΕ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ                                     Κοινή                     Μέτρια


Σχέσεις με Τύπο

Τίτλος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996                ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ                       Εκείνoι                     Αρκετά

Τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996            2 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ                    Κοινή                       Πολύ

Τίτλος: ΤΟ ΒΗΜΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996         2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                 Εκείνoι                     Αρκετά

Τίτλος: ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996                ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                        Εκείνoι                     Αρκετά

Τίτλος: ΑΥΓΗ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996                ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                        Εκείνoι                      Πολύ

Τίτλος: ΤΑ ΝΕΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996               ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ                        Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Εφημερίδα           Εθνική      11/1994-9/1996               ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ                       Εκείνoι                     Αρκετά

Τίτλος: ΜΕΤΡΟ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       3/1996-9/1996                 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                          Εμείς                      Αρκετά

Τίτλος: ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       7/1995-9/1996               ΑΝΑ  ΤΡΙΜΗΝΟ                        Εμείς                      Αρκετά


Τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       1/1993-9/1996                ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ                       Εκείνoι                      Πολύ

Τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       1/1993-9/1996                ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ                         Εμείς                       Μέτρια

Τίτλος: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       1/1993-9/1996                 ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ                          Εμείς                       Μέτρια

Τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματολογία: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Είδος              Κυκλοφορία   Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Περιοδικό            Εθνική       1/1993-9/1996                ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ                         Εμείς                       Μέτρια

Σχέσεις με MME

Τίτλος: ΕΤ 1

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική      11/1995-9/1996           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                   Εκείνoι                    Αρκετά

Τίτλος: ΚΑΝΑΛΙ 5

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική      11/1995-9/1996           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                   Εκείνoι                    Μέτρια

Τίτλος: MEGA CHANNEL

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική      11/1995-9/1996           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                   Εκείνoι                      Λίγο

Τίτλος: ANTENNA TV

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική      11/1995-9/1996           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                   Εκείνoι                    Μέτρια


Τίτλος: SKY TV

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Τηλ/ση                Εθνική      11/1995-9/1996           1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                   Εκείνoι                      Λίγο

Τίτλος: SKY 100,4 FM

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική       3/1995-9/1996          2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                 Εκείνoι                    Μέτρια

Τίτλος: FLASH 96,1 FM

Θεματολογία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Είδος               Εμβέλεια       Χρον. Περίοδος                  Συχνότητα                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ράδιο                  Εθνική       3/1995-9/1996          2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ                 Εκείνoι                    Μέτρια

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σχέσεις με άλλες  Π.Ο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Η "ΔΗΩ"

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 3/96 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)

Επωνυμία: WWF

Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εντοπιότητα                         Χρον. Περίοδος                                                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                      1/1993-9/1996                                                          Εκείνοι                    Αρκετά

Επωνυμία: GREENPEACE

Αντικείμενο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Εντοπιότητα                         Χρον. Περίοδος                                                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                      1/1995-9/1996                                                          Εκείνοι                     Πολύ

Επωνυμία: EΡΓΑΣΤΗΡΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αντικείμενο: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Εντοπιότητα                         Χρον. Περίοδος                                                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Όχι                                     1/1995-9/1996                                                           Κοινή                     Μέτρια

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αντικείμενο: ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Εντοπιότητα                         Χρον. Περίοδος                                                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                      1/1995-9/1996                                                           Κοινή                     Αρκετά

Επωνυμία: ΡΕΑ

Αντικείμενο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εντοπιότητα                         Χρον. Περίοδος                                                     Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

Ναι                                      1/1995-1/1998                                                           Κοινή                     Αρκετά

Μελλοντικός Προγραμματισμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ( Η "ΔΗΩ"

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ 3/96 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)


Σχέσεις με Φορείς

Επωνυμία: ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντικείμενο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

1/1995-9/1996                                                                                                     Κοινή                        Πολύ

Επωνυμία: ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Αντικείμενο: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

1/1993-9/1996                                                                                                     Κοινή                      Αρκετά

Επωνυμία: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αντικείμενο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

1/1995-9/1996                                                                                                     Κοινή                       Μέτρια

Επωνυμία: ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

5/1994-9/1996                                                                                                      Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Α.Ε.

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

5/1994-9/1996                                                                                                      Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: GRECOTEL A.E.

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

6/1995-9/1996                                                                                                      Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

11/1995-9/1996                                                                                                    Εμείς                      Αρκετά

Επωνυμία: ΠΑΣΕΓΕΣ

Αντικείμενο: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                     Κοινή                      Αρκετά


Επωνυμία: ΕΛΚΕΠΑ

Αντικείμενο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Χρον. Περίοδος                                                                                               Πρωτοβουλία      Βαθμός Ικανοποίησης

1/1994-9/1996                                                                                                    Εκείνοι                      Μέτρια

Έντυπα της Οργάνωσης

Τίτλος: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ"

Σχόλια: ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                11/1994-9/1996                                                     1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα

Τίτλος: "ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.ΤΟ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΡΙΣΚΟ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                11/1994-9/1996                                                     1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα

Τίτλος: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ IFOAM ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                11/1994-9/1996                                                     1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα

Τίτλος: "ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                11/1994-9/1996                                                     1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα

Τίτλος: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης          1/1995-9/1996                                               1 ΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΩΣ                Αυτόνομα

Τίτλος: ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ "ΔΗΩ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο             1/1993-9/1996                                              3 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ               Αυτόνομα

Τίτλος: "ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Βιβλία                                 1/1997-1/1997                                                      1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα


Τίτλος: "ΔΗΩ"

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Περιοδικό                            1/1997-1/1998                                                     ΤΡΙΜΗΝΗ                     Αυτόνομα

Τίτλος: ΑΦΙΣΣΑ

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ημ/γιο, Αφίσα, Χάρτης          1/1997-1/1997                                                      1 ΦΟΡΑ                      Αυτόνομα

Τίτλος: ΕΝΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Είδος                                  Χρον. Περίοδος                                                   Συχνότητ                   Τρόπος Έκδοσης

Ενημερωτικό Έντυπο             1/1997-1/1998                                        10 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ         Αυτόνομα