Περιφέρεια  ΑΤΤΙΚΗΣ

Νομός   ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΒΙΟ Ελλάς - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ Ελλάς

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς ιδρύθηκε με σκοπό τη δημιουργία ενός ικανού, έγκυρου αξιόπιστου και αμερόληπτου φορέα πιστοποίησης ο οποίος θα καλύπτει τον πολυδιάστατο χώρο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟ Ελλάς

ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
Η πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
βελτιστοποίηση του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης.
Η δημιουργία έγκυρου, μοναδικού και κοινά αποδεκτού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και Σήματος Συμμόρφωσης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς προσφέρει:

Εμπιστευτικότητα και αξιοπιστία.
Ανεξαρτησία από εμπορικές και οικονομικές πιέσεις.
Οικονομία και απόδοση στις απαιτήσεις των πελατών.
Συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού.
Πλήρη ταύτιση με τις αρχές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Λειτουργία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

--------------------------------------------------------------------------------

Διεύθυνση:
Κοδριγκτώνος 11β, 10434, Αθήνα,
Τηλ. 0108211940, 0108211139, 0108211707
Fax: 0108211015