ΝΕΑ/ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα προώθησης της ΕΕ για το ελαιόλαδο

Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την έβδομη διαφημιστική εκστρατεία για την προώθηση της κατανάλωσης του ελαιόλαδου στην Κοινότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τριετούς διαφημιστικής εκστρατείας (2000-2002) ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφημιστική εκστρατεία περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κύριους άξονες δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητες προώθησης, όπως διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις
Διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις πρακτικές αξίες του ελαιόλαδου
Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας
μιας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, τα επιστημονικά μέρη κατακυρώθηκαν ήδη τον Απρίλιο του 1999. Το μέρος της εκστρατείας που έχει περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα άρχισε το Μάρτιο/Απρίλιο του 2000. Η πτυχή αυτή περιλαμβάνει διαφήμιση στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά. Ιατρικά στοιχεία και πληροφορίες για τους καταναλωτές διατίθενται στο Internet. Μέρος του προγράμματος αποτελούν επίσης οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων για τον τύπο και εκδηλώσεις προώθησης στο εμπόριο.

I. Η προώθηση είναι ένα στοιχείο των μέσων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συνθήκη ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί τις εκστρατείες προώθησης ένα ευέλικτο μέσο που απαιτεί περιορισμένους πόρους σε σύγκριση με άλλα μέτρα παρέμβασης.

Οι διαφημιστικές εκστρατείες προωθούν πάντα γενικής χρήσης προϊόντα, το οποίο σημαίνει ότι δεν προωθούνται ποτέ οι εμπορικοί κλάδοι μεμονωμένων εταιρειών. Επίσης δεν αναφέρεται ποτέ η εθνική ή περιφερειακή προέλευση ενός προϊόντος. Οι εκστρατείες προώθησης δεν υποβιβάζουν ποτέ άλλα προϊόντα. Τα μέτρα της Επιτροπής συμπληρώνουν αυτά που εφαρμόζονται από τους εθνικούς οργανισμούς προώθησης ή τον ιδιωτικό τομέα.

Εκτός από το ελαιόλαδο, υπάρχουν σήμερα πολλά προϊόντα που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση προώθησης, όπως το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το βόειο κρέας ποιότητας, τα κίτρα, ο χυμός σταφυλιού, τα μήλα, τα λουλούδια, και ο λίνος.

II. Η πέμπτη εκστρατεία προώθησης για το ελαιόλαδο ενημερώνει τους καταναλωτές και άλλες ομάδες στόχους για τη θρεπτική αξία, τις διαφορετικές ποιότητες, τη γεύση, θέματα υγείας καθώς και για τη χρήση του προϊόντος.

Οι βασικοί στόχοι της εκστρατείας συνοψίζονται ως εξής:

Παγίωση και ανάπτυξη της κατανάλωσης στις χώρες παραγωγής
Αύξηση της κατανάλωσης στις χώρες που δεν παράγουν αυτό το προϊόν.
Η διαφήμιση άρχισε το Μάρτιο/Απρίλιο του 2000 στις πέντε χώρες παραγωγής (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Γαλλία) καθώς και στις χώρες με μεγάλο δυναμικό κατανάλωσης, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Υπάρχουν δύο άξονες μέτρων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις.

Ένα γραφείο πληροφοριών για το ελαιόλαδο, το οποίο θα δημιουργηθεί σε κάθε κράτος μέλος και το οποίο θα ασχολείται με αιτήματα των καταναλωτών καθώς και με τη διάδοση πληροφοριών για τους καταναλωτές, όπως συνταγές.
Ιατρικοί και διαιτολογικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος πληροφορούνται για τη θρεπτική αξία του ελαιόλαδου και τα αποτελέσματά του στην υγεία. Δίνεται επίσης έμφαση στα πλεονεκτήματα του υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου διατροφής στη Μεσόγειο, όπου το ελαιόλαδο είναι η βασική πηγή λίπους.
Τελικά, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εκστρατείας για το ελαιόλαδο ελέγχονται για την επιστημονική τους εγκυρότητα από τον επιστημονικό σύμβουλο της Επιτροπής, το Ινστιτούτο Έρευνας για την Αρτηριοσκλήρωση του Πανεπιστημίου του Mόnster, του οποίου επικεφαλής είναι ο Καθηγητής Dr. Gerd Assmann.

Το Διεθνές Συμβούλιο για το Ελαιόλαδο στη Μαδρίτη αναλαμβάνει την προώθηση του ελαιόλαδου και τα μέτρα ενημέρωσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Το Διεθνές Συμβούλιο για το Ελαιόλαδο στη Μαδρίτη αναλαμβάνει την προώθηση του ελαιόλαδου και τα μέτρα ενημέρωσης σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

III. Το κόστος της έβδομης εκστρατείας προώθησης είναι 35,26 εκατομμύρια ευρώ τα οποία διανέμονται μεταξύ του 2000 και του 2002. Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (δαπάνες γεωργικών αγορών).Προηγούμενη Σελίδα        http://www.elaiolado.com        Προηγούμενη Σελίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βιολογικό ελαιόλαδο Ηρακλείου Κρήτης απο τον παραγωγό, πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας απο την Δ.Υ.Ο., έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φετινό, ψυχρής έκθλιψης, 2,5 ευρω / κιλο, ελάχιστο 100 κιλά. Χωρίς ραντίσματα ούτε με βιολογικά σκευάσματα, δακοπαγίδες για προστασία. Χλωρά φυσική λίπανση με μυδική, βίκο και πρόβατα ελευθέρας βοσκής, αντί για λιπάσματα. Ελαφρύ ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα μικρότερη απο 1 οξέο. Σταύρος τηλ. 2810542353 & 6973495960

Advertised by Ati Advertising on www.idx