ΝΕΑ/ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μέτρα για την ποιότητα του ελαιολάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα 13-1-2000, παρουσία του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Ντίνου Βρεττού, με θέμα την λήψη μέτρων σε ότι αφορά το ελαιόλαδο, και στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής κ. Τσεκούρας, ο Πρόεδρος και παράγοντες του Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπ. Γεωργίας αποφασίστηκαν τα εξής:
Η αποστολή ενός συνοπτικού εγγράφου, με το οποίο :
Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ελαιοτριβεία, Οργανώσεις Παραγωγών, Παραγωγοί, Πυρηνελαιουργεία, παραλήπτες ελαιολάδου κλπ.) για την σωστή εφαρμογή των Κοινοτικών Νόμων και Κανονισμών
Θα υπενθυμίζονται οι υποχρεώσεις όλων των ανωτέρω φορέων καθώς και των Ομάδων Παραγωγών, σχετικά με την ενίσχυση στην παραγωγή του ελαιολάδου, για την τριετία 1998/1999 έως 2000/2001
Θα ανακοινώνονται, από τον Οργανισμό Ελαιολάδου, αυστηρότερα μέτρα για τον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής των Κοινοτικών και Εθνικών Νόμων και Κανονισμών
Θα καθορίζονται οι ομοιογενείς ελαιοκομικές ζώνες και οι αποδόσεις τους, καθώς και τα κριτήρια ανοχής της υπέρβασης, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ύστερα από εισήγηση των Τοπικών Επιτροπών
Θα παραπέπονται στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) όλες οι περιπτώσεις εικονικών τιμολογίων αγοράς ελαιολάδου ή ελαιοπυρήνα
Η αποστολή Απόφασης σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ελαιολάδου για την ελαιοκομική περίοδο 1998/1999 και οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης για ποσότητες μεγαλύτερες του διπλάσιου της ελαιοκομικής ζώνης (όπως είχε καθοριστεί με την αριθμ. 394523/15-10-99, ΦΕΚ 1901 Τεύχος Β΄ απόφαση του κ.Βρεττού ).
Η σύνταξη προγράμματος φύτευσης 35.000 στρεμ. ελαιοδένδρων που προβλέπεται από τον με αριθμ. 1638/98 Κανονισμό του Συμβουλίου της Ε.Ε . Στα πλαίσια του προγράμματος αποφασίστηκε η κατανομή του αριθμού των ελαιοδένδρων κατά Νομό να γίνει σύμφωνα με τις ήδη καλλιεργούμενες με ελαιόδενδρα εκτάσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις μικρές νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές καθώς και σε Νομούς με ευρύτερα διαρθρωτικά προβλήματα στις καλλιέργειες.
Τέλος το Υπ. Γεωργίας θα αποστείλει έγγραφο στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε, με το οποίο θα ζητεί τη συμμετοχή της Ελλάδος στις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης του ελαιολάδου, μέσα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Αθήνα, 12/1/2000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΠροηγούμενη Σελίδα        http://www.elaiolado.com        Προηγούμενη Σελίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βιολογικό ελαιόλαδο Ηρακλείου Κρήτης απο τον παραγωγό, πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας απο την Δ.Υ.Ο., έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φετινό, ψυχρής έκθλιψης, 2,5 ευρω / κιλο, ελάχιστο 100 κιλά. Χωρίς ραντίσματα ούτε με βιολογικά σκευάσματα, δακοπαγίδες για προστασία. Χλωρά φυσική λίπανση με μυδική, βίκο και πρόβατα ελευθέρας βοσκής, αντί για λιπάσματα. Ελαφρύ ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα μικρότερη απο 1 οξέο. Σταύρος τηλ. 2810542353 & 6973495960

Advertised by Ati Advertising on www.idx