Κριτήρια Αξιολόγησης Λαδιού

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου είναι τα χημικά κριτήρια - η οξύτητα και τα υπεροξείδια - και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά -η οσμή και η γεύση- του ελαιολάδου. Η οξύτητα αντιπροσωπεύει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα στο ελαιόλαδο ενώ τα υπεροξείδια είναι η ένδειξη του βαθμού οξείδωσης (κοινώς τάγγισμα) του ελαιολάδου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω κριτήρια, το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου καθορίζει τέσσερεις κατηγορίες φαγώσιμου παρθένου ελαιολάδου, όπως φαίνονται στον πίνακα.

  Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Παρθένο ελαιόλαδο Παρθένο ελαιόλαδο κοινό Παρθένο ελαιόλαδο λαμπάντε
Οξύτητα (%) Μέχρι και 1 Μέχρι και 2 Μέχρι και 3.3 Πάνω από 3.3

Υπεροξείδια(mEq O2/kgελαιολάδου)

Μέχρι και 20
Πάνω από 20

Χαμηλότερη οξύτητα συνεπάγεται ψηλότερη ποιότητα ελαιολάδου και λιγότερη πιθανότητα ταγγίσματος.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν πρέπει να παρουσιάζει κάποια ανεπιθύμητη οσμή ή γεύση. Η ύπαρξη αρώματος φρούτου (ωραίο άρωμα ελιάς) θεωρείται το καλύτερο.Γενικά, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο της ψηλότερης ποιότητας.


Προηγούμενη Σελίδα        http://www.elaiolado.com        Προηγούμενη Σελίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βιολογικό ελαιόλαδο Ηρακλείου Κρήτης απο τον παραγωγό, πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας απο την Δ.Υ.Ο., έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φετινό, ψυχρής έκθλιψης, 2,5 ευρω / κιλο, ελάχιστο 100 κιλά. Χωρίς ραντίσματα ούτε με βιολογικά σκευάσματα, δακοπαγίδες για προστασία. Χλωρά φυσική λίπανση με μυδική, βίκο και πρόβατα ελευθέρας βοσκής, αντί για λιπάσματα. Ελαφρύ ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα μικρότερη απο 1 οξέο. Σταύρος τηλ. 2810542353 & 6973495960

Advertised by Ati Advertising on www.idx.