Εγκυκλοπαίδεια

 

Δάκος
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, (Gmelin), (Diptera, Tephitidae), KV, είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς και γενικότερα της ελληνικής γεωργίας.... περισσότερα

Η Παραγωγή του Ελαιοκάρπου

Η Συγκομιδή του Ελαιοκάρπου

Η Αποκομιδή του Λαδιού από τον Καρπό

Η Ελιά Κατά Τόπους


Προηγούμενη σελίδα | Κεντρική σελίδα | Κατάλογος