Το λεξιλόγιο της ελιάς ...

 

αγουρόλαδο το λάδι που μόλις βγαίνει στη μηχανή από ραβδιστές ελιές
αμούρη νερό με μικρή ποσότητα λαδιού , που κατακάθεται στη στέρνα μπροστά από την πρέσα. Η "αμούρη" διοχετεύεται έξω από το εργοστάσιο
αξαγιά πληρωμή του εργοστασιάρχη. Για κάθε μόδι ελιάς κρατά από τον παραγωγό 100 δράμια λάδι
θέρμισμα Διαδικασία κατά την οποία ρίχνεται καυτό νερό στα τσουπιά που βρίσκονται στην πρέσα
καπίρα ψημένο ψωμί βουτηγμένο σε αγουρόλαδο
κιούπι Πιθάρια. Μεγάλα πήλινα δοχεία, για την αποθήκευση του λαδιού
λαγήνια γανωμένα δοχεία που το καθένα τους χωρούσε 6,5 οκάδες λάδι
μαστραπάς Μεταλλικό δοχείο όπου μάζευαν το λάδι που έβγαινε από το ξύλινο πιεστήριο (μπασκί)
μαξούλι ετήσια παραγωγή
μόδι μονάδα μέτρησης παραγωγής λαδιού. 1 μόδι ελιές ισοδυναμεί με 500 οκάδες λάδι δηλαδή 640 kgr
μπασκιά παλαιά ξύλινα πιεστήρια που χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίσουν το λάδι από τα σπασμένα κουκούτσια της ελιά. Αποτελούνται από δυο πλάκες, από τις οποίες η κάτω ήταν ακίνητη, ενώ η πάνω κατέβαινε σιγά - σιγά με τη βοήθεια ενός κοχλία.
μπασλίκι άνοιγμα αμπαριού
μπουρού Σωλήνας - σειρήνα πάνω από το καζάνι του ελαιοτριβείου. Μ' αυτή ειδοποιούνταν στις έξι ή ώρα το πρωί οι εργάτες του ελαιοτριβείου για να αρχίσουν την δουλειά.
οκά μονάδα μέτρησης
οξύτητα Η οξύτητα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιόλαδου και με βάση αυτήν, διαμορφώνεται η εμπορική του αξία.
Η οξύτητα εκφράζεται είτε σε γραμμάρια ελεύθερου ελαϊκού οξέος ανά 100 gr λιπαρής ύλης (βαθμός οξύτητας) είτε σαν αριθμός οξύτητας που αποδίδει τα χιλιοστά του ΚΟΗ τα οποία απαιτούνται για την εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, που υπάρχουν σ' ένα γραμμάριο λαδιού.
Η σχέση η οποία συνδέει τις δύο αυτές εκφράσεις (οξύτητα - αριθμός οξύτητας), είναι:

οξύτητα (σε ελαϊκό) (%) = αριθμός οξύτητας x 0,503

Με βάση την οξύτητα, το ελαιόλαδο, διακρίνεται σε φαγώσιμο (οξύτητα μέχρι 3,3%) και βιομηχανικό (οξύτητα μεγαλύτερη από 3,3%)

πολήμι η στέρνα που βρίσκοταν μπροστά από το πιεστήριο Εκεί μαζεύοταν το υγρό που έβγαινε από την πρέσα (λάδι και νερό) μετά από το "θέρμισμα"
ραφινάρισμα χημική επεξεργασία του λαδιού. Οι κυριότερες από τις χημικές επεξεργασίες του λαδιού είναι:
1. Απομάκρυνση ελεύθερων λιπαρών οξέων
2. Εξουδετέρωση ελεύθερων λιπαρών οξέων
3. Απόσμηση και
4. Αποχρωματισμός (λεύκανση)
ρουπάδες Ορισμένα ελαιόδεντρα παράγουν τις ρουπάδες, οι οποίες δεν αποτελούν είδος ελιάς. Απλά ένας μήκυτας στα δέντρα αυτά διαφοροποιεί τον καρπό.
στάμα είναι η δουλειά που γίνονταν στο αρχικό πιεστήριο για ξεχωρίσουν το λάδι από τον πολτό. Συνήθως διαρκεί μίαμιση ώρα και συνθλίβονται 500 οκάδες ελιές
ταγάρια αγωγοί μέσα από τους οποίους διοχετεύεται η "αμούρη" έξω από το εργοστάσιο
ταξίμι μικρή δεξαμενή όπου αποθηκεύεται η "αμούρη"
τουλούμι ασκί από δέρμα προβάτου, με το τρίχωμα προς τα μέσα
τσουπιά Μεγάλα τετράγωνα ελαιόκαρπα, αρχικά τρίχινα και στη συνέχεια από φυτικές ίνες που τα γέμιζαν με το χαμούρι (πολτός της ελιάς), τα δίπλωνας σε σχήμα φακέλου και τα στοίβαζαν πάνω στο πιεστήριο
φουρτούμ μάνικα
χαμούρι ο πολτός που προκύπτει από το άλεσμα της ελιάς
χαμουριέρα Μεταλλική δεξαμενή όπου μαζεύοταν ο πολτός της ελιάς (χαμούρι) που προέκυπτε από το αρχικό άλεσμα
Προηγούμενη Σελίδα        http://www.elaiolado.com        Προηγούμενη Σελίδα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βιολογικό ελαιόλαδο Ηρακλείου Κρήτης απο τον παραγωγό, πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας απο την Δ.Υ.Ο., έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φετινό, ψυχρής έκθλιψης, 2,5 ευρω / κιλο, ελάχιστο 100 κιλά. Χωρίς ραντίσματα ούτε με βιολογικά σκευάσματα, δακοπαγίδες για προστασία. Χλωρά φυσική λίπανση με μυδική, βίκο και πρόβατα ελευθέρας βοσκής, αντί για λιπάσματα. Ελαφρύ ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα μικρότερη απο 1 οξέο. Σταύρος τηλ. 2810542353 & 6973495960

Advertised by Ati Advertising on www.idx.